İnsan Kaynakları Politikamız

Biz MAPSEM olarak, işimiz için gerekli niteliklere sahip, müşterilerimize değer veren ve insanlarla çevreye saygı duyan kişilerin seçilmesi için bir politika izliyoruz. Personelimizin hedeflerine uygun olarak etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli olarak gelişiyoruz ve ajansımızın hizmet kalitesini artırmak için çaba harcıyoruz. Çalışanlarımız arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmeyi ve motivasyonu artırmak için kariyer planlama konusunda rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, çalışma bilincini ajansta oluşturmak için eğitimler düzenliyoruz ve rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamaya öncelik veriyoruz.

Image link
Image link

Temel İlkelerimiz

  • Bizim için önemli olan, müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken, nitelikli işgücünü yaratmak ve personelimizi sürekli geliştirmektir.
  • Personelimizin bilgi, beceri ve iyi tutumlar kazanmalarını amaçlayan eğitimler düzenliyoruz ve sürdürülebilir gelişim için uygun bir remote çalışma ortamı sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımızın performansını objektif kriterlerle değerlendiriyor ve süreç ve sistemleri kullanarak kaliteyi arttırarak kişisel ve takım performansını geliştiriyoruz.
  • Müşterilerimizin memnuniyeti ve ihtiyaçlarına odaklanarak, kaliteli bir hizmet sunuyoruz.
  • Ajansımızın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısını dinamik tutarak değişimlere hazır olmalarını sağlıyoruz.

Ücretlendirme

MAPSEM ailesi olarak, her bir çalışanımızın emeklerinin ve katkılarının karşılığını adil bir şekilde veriyoruz. Ücretlerimiz, çalışanlarımızın yetkinliklerine, deneyimlerine ve güncel piyasa şartlarına uygun olarak belirleniyor ve düzenli olarak güncelleniyor. Ayrıca, çalışanlarımızın motivasyonlarını arttırmak ve başarılarını ödüllendirmek için rekabetçi bir ödül yönetimi uyguluyoruz. Böylece, çalışanlarımızın kendilerinden beklenen performansları aşmaları halinde ödüllendirilerek, bağlılıklarını arttırarak, nitelikli çalışanları şirketimize çekmek için de çalışıyoruz.

Intro